Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Danmanlk

溍rkc olmak istiyorsunuz! Nasl adm atmal, nelere dikkat etmelisiniz! Nereden balamalsnz! Radyolarda arknz 蓷lsn, TV'lerde klipleriniz d霵sn istiyorsunuz! Hangi firma ile nasl anlamalsnz! Sosyal medyada nelere dikkat etmelisiniz! Yeni isimlere her konuda destek olmaya 蓷lan Cenk Alptekin mmkn oldu繠 kadar piyasa artlarnn altnda bt蔒lerle i yaplmas taraftar. Verece簨 tavsiye ve 霵erilere kulak vermeden ark bile almayn, herhangi bir harekette bulunmayn! 逴L - 逴S鄇 HERKES嵣 DANI毷CAK B嵬嵣E 寖T幎ACI VARDIR. 05419539384